Deze  opnamen   zijn  waarschijnlijk gemaakt   eind jaren  veertig, begin  jaren  vijftig.   De  maker  zinspeelde  op  het verwijderen  van  de  bomen, welke  destijds v oor de  kerk in het centrum van Geldrop stonden.   Dus wie het   weet,   mag het zeggen. Hartelijk dank aan Tiely, Frans en Wieny Hendrikx voor het toestaan  van  het  posten  van deze door hun vader gemaakt filmpje. Een video van deze film is destijds ook aan de Oudheidskamer van Geldrop gegeven.